Våra Samarbetsorganisationer i Libanon

Idag har vi två Samarbetsorganisationer i Libanon som hjälper de behövande på plats, RICA och RAM. Utöver det vanliga hjälpbehovet i form av utdelning av mat, dryck, medicin och hjälpmedel som dessa två organisationer har arbetat med, har de även varit med och hjälpt de drabbade i samband med den stora hamnexplosionen i Beirut med allt vad det innebär.

RICA, Red in Circle Association hjälper de behövande med matransoner och pengar.

http://www.redincircle.org/en/

RAM, hjälper framförallt de funktionshindrade och funktionsnedsatta människorna med hjälpmedel såsom rullstolar, proteser, speciella sängar, m.m. samt vård och försörjning av dessa.

Adress:

Asmar building block A, GF
Dbaye Lebanon
Info@ramlebanon.org

https://www.facebook.com/ramcommitte