Organisation

Givande Hand är en ideell förening som genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i Libanon där vi har än så länge två mottagarorganisationer, RICA och RAM som operera på plats. Vi som ligger bakom detta har stark övertygelse om alla människors lika värde och tron på att varje människa kan bidra med något för att hjälpa andra människor ur fattigdom och misär.

Givande hand logo

Ändamål

Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål

Givande Hands huvudmålsättning är att bedriva humanitärt bistånd i form av både akut- och uppbyggnads-projekt. 

Detta sker via mottagar organisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med.

  • Att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet i Libanon.
  • Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd, utbildning och sjukvård för behövande familjer.
  • Att hjälpa funktionsnedsatta genom ekonomiskt stöd.
  • Att hjälpa utsatta kvinnor till bättre levnadsvillkor.
  • Att förbättra levnadsvillkoren för socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar i Libanon. 

Föreningen Givande Hand Stadgar

Du kan läsa stadgar här

Styrelse

​Jack Bassus
Ordförande

Silva Hanell
Vice ordförande

Chahid Semaan
Ledamot

Lina Bassus
Ledamot

Pascal Semaan
Ledamot

Joseph Kazzi
Suppleant

Att bli medlem

Var och en som respekterar föreningens målsättning, stadgar och etik samt erlagt en årsavgift har rätt att bli medlem i styrelsen. Styrelsen erhåller inget arvode. Att vara medlem i styrelsen för Givande hand är ett förtroendeuppdrag som blir tilldelat när föreningen väljer styrelsemedlemmarna vid sitt årsmöte. 

Kontakt

Du kan nå oss per telefon , Email eller använda kontaktformuläret nedan.