Ideella föreningen Givande Hand kan med glädje informera om lansering av sin nya hemsida med ny plattform och ny arkitektur som är marknadsanpassad och mer användarvänlig. Vi kommer allteftersom att förbättra de olika funktionerna och innehåll.Vi kan även informera att vi sedan en tid är godkända som 90-kontoinnehavare och innehar numera även ett 90-konto på Nordea.

Detta innebär att du som bidrar med pengarna till de behövande kan känna att dina pengar går till rätt ändamål och att du får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.

Följande går att läsa från den ideella organisationen, Svensk Insamlings Kontroll hemsida www.insamlingskontroll.se, som kontrollerar vårt arbete:

90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vi säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med

90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. De 435 organisationerna med 90-konto använder vår logotyp

i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits för givarens trygghet

i mer än 75 år.”

Vi vore därför väldigt tacksamma och glada om ni kunde sprida detta budskap för att nå största möjliga antal personer.

Framöver kommer Givande Hand att informera löpande om de projekt och hjälp insatser man genomför i Libanon tack vare bidragsgivarnas generositet och omtanke.

Givande Hand