Oktober Cancerkampanj 2021 ”Tidigt upptäckt räddar liv”

Var med du också och bekämpa kvinnobröst cancer.

Den svåra ekonomiska situationen i Libanon under de senaste två åren i kombination med Covid-19 pandemin har hindrat många kvinnor och inte minst de med dålig ekonomi från möjligheten att testa sig för bröstcancer.

I samband med oktober månad då cancern uppmärksammas runt om i världen och i linje med Givande Hands ändamålsarbete som bland annat går ut på att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet, har Givande Hand i samarbete med vår samarbetsorganisation i Libanon, Red In Circle, RED och med hjälp av Lebanon Lions mobila kontroll klinik, startat en cancerkampanj under namnet ”Tidigt upptäckt räddar liv” till förmån för dessa kvinnor att kunna testa sig och eventuellt upptäcka sjukdomen- och komma igång med behandlingen i god tid.

Därför vädjar Givande Hand till just Dig att vara med och skänka ett litet bidrag och på så sätt rädda en mamma, en hustru, en dotter eller en syster.

Swish: 1239007493

Plusgiro / Bankgiro: 900749-3

Givande Hand tackar dig på förhand för din hjälpinsats.