Oktober Cancerkampanj 2021 ”Tidigt upptäckt räddar liv”

Givande Hand har tidigare informerat om att starta encancer kampanj under namnet ”Tidigt upptäckt räddar liv” och i samarbete med vår samarbetsorganisation, Red In Circle, RED och med hjälp av Lebanon Lions mobila, så kallade screening klinik. 

Nu kan vi med stor glädje informera er alla att kampanjen har kommit igång. Tanken är att alla kvinnor ska ges möjlighet att undersöka sig kostnadsfritt.

Du är också välkommen att skänka ett litet bidrag för att vi ska kunna hjälpa dessa kvinnor under den fortsatta svåra ekonomiska situationen i landet.

Swish: 1239007493

Plusgiro / Bankgiro: 900749-3