Givande Hands arbete med att hjälpa de behövande i Libanon fortsätter.

Som tack för den hjälpinsats i form av leverans av medicin till de behövande som Givande Hand var med och organiserade, har Givande Hand mottagit ett tackbrev från Ceders Medicinska Förbund.

Givande Hand har i tidigare inlägg informerat om lansering av insamlingskampanj för införskaffande av medicin till det ekonomiskt tyngda Libanon och detta har vi fortsatt med tack vare stöd från alla er givmilda.

Givande Hand vill med detta rikta ett stort tack till er som har hörsammat ropen på hjälp och som ställt upp för sina medmänniskor i Libanon.

Givande Hand kommer fortsatt tillsammans med er att hjälpa de tusentals utsatta människor i landet.